Rehabilitering

Rehabilitering er tiltak som skal få en til å komme raskere tilbake til det normale livet eller arbeidslivet, for eksempel etter skader, operasjoner og lignende.

Vi kan bidra med:

Vurdering/kartlegging
Veiledning/informasjon
Behandling/opptrening