Vi behandler alle plager innenfor muskel- og skjelettsystemet. For eksempel:

Hodepine / svimmelhet
Kjeveplager
Nakkeplager
Skulderplager
Albueplager
Håndplager
Ryggplager
Ischias
Ulike reumatiske lidelser – Bekkenplager
Hofteplager
Kneplager
Leggplager
Ankelplager
Fotplager
Akutte skader
Rehabilitering etter ulike operasjoner
I tillegg behandler vi lymfeødemproblematikk og asymmetrisk nakke hos barn.

Manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Manuellterapeuter er den eneste yrkesgruppen med norsk offentlig godkjent utdanning innenfor manipulasjonsteknikker. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til legespesialist eller sykehus. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi.

Gå direkte, spar tid og penger! Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Du kan med andre ord spare turen og ventingen hos din fastlege , ring oss direkte og du sparer verdifull tid og penger. Vi tillbyr selvfølgelig akutt timer. Manuellterapeut kan også sykemelde pasienter ved behov.

Det tar sju år å bli utdannet som manuellterapeut. Opptakskrav til utdanningen:
• 4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskole+1 år turnustjeneste).
• 1 års praksis
• Forskningsmetode (tilsvarende 9 studiepoeng).

Manuellterapiutdanningen er et to års masterstudium på heltid ved Universitetet i Bergen.

Behandling: Manuellterapeuten gir råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om hva du kan gjøre selv. Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrende behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonene. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker: å løsne ledd som har låst seg (manipulasjon), strekkbehandling (traksjon), bløtvevsbehandling, tøyninger, avspenning, rygg- og nakkeskole. Spesielt for manuellterapeuter er at de i tillegg til de manuelle behandlingsmetodene kan gi målrettet behandling som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Fysioterapi

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste i kommunen. Tjenesten utøves av fysioterapeuter med en offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter har rett til å behandle uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell, men dersom du skal ha hel eller delvis dekning av Helfo må du ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor og fysioterapeuten ha avtale med Helfo om refusjon.

En fysioterapeut har god kunnskap til kroppens anatomi, funksjon og bevegelse. I tillegg ser man kroppens smerte/funksjonsnedsettelse i sammenheng med faktorer i samfunnet rundt personen som påvirker hverandre gjensidig.

Når du kommer til en fysioterapeut kan du forvente deg en samtale der din sykehistorie blir gjennomgått, en funksjonsundersøkelse og spesifikke tester. Dette danner grunnlaget for diagnostisering av ditt problem og grunnlaget for en videre oppfølging/rehabilitering/helsefremmende tilnærmning. Tilnærmingen vil kunne være i form av individuell behandling, individuell trening, gruppetrening eller egentrening.

Redcord

Nålebehandling

Kinesio Taping

Rehabilitering

Lymfeødembehandling