Halvparten har vondt i ryggen

Nesten halvparten av alle rogalendinger rapporterer korsryggsmerter den siste måneden. Det viser en spørreundersøkelse fra Folkhelseinstituttet, FHI.

Undersøkelsen omfatter svar fra over 17 500 deltakere fra Rogaland fylke. Undersøkelsen ble gjennomført i september/oktober 2023.

– Andelen som rapporterte korsryggsmerter de siste 28 dagene var 43 prosent. Andelen var høyere blant kvinner enn blant menn, og synkende med stigende utdanningsnivå, sier Leif Edvard Aarø, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet til ffi.no.

Andelen som rapporterte nakkesmerter de siste 28 dagene var 41 prosent, langt høyere blant kvinner enn blant menn og svakt synkende med utdanningsnivå blant kvinner.

Ettersom utdanningsnivået stiger, viser de helsemessige resultatene generelt en positiv trend. Dette gjelder ikke bare helserelatert atferd, men også sosiale relasjoner, livskvalitet og deltakelse i aktiviteter. Imidlertid øker alkoholforbruket ved høyere utdanningsnivå selv om mengden alkohol som inntas per økt reduseres.

Kilde
Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2023. Folkehelseinstituttet

Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2023 (lenke): Fremgangsmåte og utvalgte resultater (ffi.no)